Tallinn International Horse Show vabatahtlikud endale apsakaid lubada ei saa

Vabatahtlike töö erinevate ratsavõistluste juures on muutumas järjest populaarsemaks. Viimasel Tallinn International Horse Show’l soovis vabatahtlikuna osaleda ligi 300 inimest. Kohti oli aga umbkaudu 130-le. Hobumaailma foorumis püstitati mitmeid küsimusi vabatahtlike töö kohta Tallinn International Horse Show\’l. Kohati oli tunda ka veidikest pahameelt mitte valituks osutumisel.

Siinkohal üritame anda neile ja ka teistele tekkinud küsimustele seoses vabatahtlike tööga pikemad vastused. Küsimustele vastab vabatahtlike meeskonna juht Katreliis Treufeldt.

Mis on vabatahtliku töö?

Vabatahtliku töö ratsavõistlusel tähendab eelkõige olemist ürituse suure korraldusmeeskonna üks osa. Kuna nii suure ratsavõistluse nagu

TIHS korralduskomitee on tõesti väga suur, peab iga vabatahtlik tundma hästi oma tööülesandeid, olema distsiplineeritud ning ürituse parimale õnnestumisele orienteeritud. Kindlasti ei saa suhtuda nii, et kuna ma olen vabatahtlik, siis ma ise otsustan, palju ma teen. Kui oled end juba vabatahtlikuks kirja pannud, pead võtma vastutuse määratud tööülesannete täitmise eest parimal viisil.

Foto: Kristina Pahk / http://krissu.smugmug.com/

Miks peaks tahtma olla vabatahtlik? Mida see töö annab?

Vabatahtliku töö annab kindlasti hindamatuid meeskonnatöö kogemusi ning ürituse kordaminekul ülevaid emotsioone.

Mida peab tegema, et saada vabatahtlikuks mõnel ratsavõistlusel?

Tuleb olla aktiivne ning võtta kogemuse saamiseks osa erinevatest ratsutamisvõistlustest. Aasta jooksul korraldatakse palju muid toredaid võistlusi peale TIHS, kuhu samuti vabatahtlikud on rohkem kui oodatud (näiteks Ruila Kevadtuur, EMV jms)

Mille alusel toimub vabatahtlike valimine Tallinn International Horse Show’le?

Otsuse tegemisel võetakse arvesse eelkõige meeskonnajuhtide eelistusi, kes põhiliselt hindavad minu arvates samuti inimeste eelnevat kogemust. Sellist formaati võistluse puhul ei saa lubada väga suuri apsakaid. Sellepärast eelistavadki tiimijuhid sageli kindlaid inimesi, kellega nad on varem koostööd teinud. Üheks valiku kriteeriumiks on ka vanus, seda puhtalt vabatahtlike enda ohutuse huvides.

Tseremoonia. Foto: Kristina Pahk / http://krissu.smugmug.com/

TIHS vabatahtliku ankeedis on küsimus, kuhu meeskonda tahad kuuluda. Millised on vabatahtlike meeskonnad TIHS-il ja millega selle meeskonna vabatahtlikud tegelevad?

•Logod ja reklaamid – tagavad selle, et meie sponsorite ja toetajate reklaamid saaksid kenasti üles seatud. Meeskonda kuulub umbes 5 inimest, kelle tööaeg on põhiliselt öösel, kuna reklaamide kleepimine päeval segab hobuseid.

•Pressiteenistus – nagu nimigi ütleb, tegelevad pressikonverentside laabumise, võistluse meedias kajastamise ning muu sellisega.

•Sekretariaat – tegeleb eelkõige sportlastega ning võistlussõitude info jagamisega. Sinna kuulub umbes 5-6 inimest, kellel on eelnevalt palju kogemusi sekretariaadi tööga ning enamik neist on ka spetsiaalse koolituse läbinud.

•Show – show meeskond hoolitseb selle eest, et publikul võistlussõitude vahepeal oleks ka meelelahutusprogramm ning et kõik esinejad õigel ajal õiges kohas oleksid ja end hästi tunneksid. Showmeeskonna töö on võrdlemisi pingeline, kuna proovid kestavad juba päevi varem ning võivad sattuda hilistele kellaaegadele, ürituse ajal aga ei ole puhkamiseks samuti aega, kuna võistlussõitude ajal tuleb juba valmistuda järgmiseks programmiks. Showmeeskonda valitakse ainult mõned inimesed ning reeglina need, kel on enne sel alal piisavalt kogemusi ning iseloomu, et väga pingelisel hetkel külma närvi säilitada.

Platsiehitus ja silumine täies hoos. Foto: Kristina Pahk / http://krissu.smugmug.com/

•Tseremooniad – tseremoonia tüdrukud peavad tagama selle, et õiged inimesed õige sõidu järel oleksid sportlasi autasustamas ning parimad sportlased ja hobused oma just võidetud rosettidega kohal. Sinna kuuluvad 3 lilleneiut ning kaks inimest, kes tegelevad hobuste ja inimestega.

Tseremooniaks valmistumine – võitjale tekk selga ja rosett külge. Foto: Kristina Pahk / http://krissu.smugmug.com/

•Heakord – see meeskond kannab hoolt üldise heakorra eest platsil ja platsi koridoris. Et takistused oleksid ilusad puhtad vaadata ning ka „lava“ tagune oleks korras ning puhas. Natuke enam kui kümmekond inimest saab sinna meeskonda tavaliselt kandideerida.

•Talliteenistus – teeb kõiki vajalikke tallitöid ning hoolitseb selle eest, et igal hobul oleks oma kindel elamine ning tall korras ja puhas. Talliteenistuse vabatahtlikud peavad tulema toime teinekord väga kriitilistes situatsioonides, olgu need siis ilmastikust või millestki muust tingitud. Öövahetuse tallimeeskond on aastaid üsnagi samad inimesed, kuna just öösel juhtub sageli kõige enam ootamatusi nii hobustega kui ilmaga – nimelt tuleb siis pool ööd veeta vett kühveldades. Päevasesse vahetusse eelistatakse samuti väga kohusetundlikke inimesi; neid mahub sinna veidi alla kümne.

Tall upub jälle 🙁 Foto: Mirjam Averin

•Võistlusareeni meeskond – nendel on väga tähtis kohustus panna paika kõik võistlusrajad ning neid vajadusel korrigeerida. Võistlusplatsi meeskonnalt nõutakse erakordset täpsust. Töö on lisaks ka füüsiliselt raske ning kestab varahommikust hilisõhtuni jutti. Platsil on ligikaudu 30 vabatahtlikku.

Platsitöö. Foto: Aldi Alev

•Floristid – toimetavad samuti platsil, kuid mitte takistustega, vaid lilledega, et rada kaunim välja paistaks. Ka floristide töö on üsnagi füüsiline ning nõuab meeskonnas töötamise kogemust. Lilletiimis on ligikaudu 15 vabatahtlikku.

Floristid. Foto: Gerlin Kess

•Soojendusareeni teenistus – tagab selle, et soojendusplatsil kõik sportlaste jaoks kenasti laabuks. Veidi alla kümne inimese kuulub sellesse tiimi.

Soojendusareenil. Foto: Külli Tedre

•Infoteenistus – lähtuvalt nimestki, annavad info vabatahtlikud terve võistluse vältel peamiselt publikule erinevat võistluste kohta käivat informatsiooni. Arvestama peab sellega, et küsimusi on alati seinast seina ning olukorraga tuleb pidevalt kursis olla. Pisut üle kümne inimese peaks kuuluma sinna meeskonda.

•Toitlustus – hoiab silma peal, hoolitsevate kõhutäite eest ja tagavad korra meie vabatahtlike ning sportlaste kohvikus.

•Stewardid – on väga tähtsad spetsiaalse koolituse saanud tegelased, kes reguleerivad sportlaste tegemisi võistlustel. Tagavad selle, et võistlussõitu saabuks stardijärjekorra järgselt õige sõitja. Sportlane ja hobune peavad vastama teatud kindlatele reeglitele, mida stewardid jälgivad.

•Koolisõidu korraldusmeeskod – korraldavad võistluste koolisõiduosa.

•VIP-id ja akrediteeringud – tegelevad peamiselt VIP külalistega, peavad olema sarnaselt info meeskonnale väga informeeritud.

Külaliste vastuvõtus. Foto: Kristina Pahk / http://krissu.smugmug.com/

•Lisaks on veel mõned väiksemad meeskonnad (IT, lava ja inventar, transport, hotellid, parkimine, ehitus, pinnasetööd), kus ainult 1-2 inimest, kellest enamus juba aastaid sama tööd teinud.

Kuidas valitakse meeskonna juhid?

Meeskondade juhid on üldiselt samad olnud juba mitmeid aastaid ning sellel ajal näinud Horse Show’del väga erinevaid situatsioone, millele vaja kiirelt lahendus leida.

Kui see aasta valituks ei osutunud, siis kas järgmisel aastal ei ole mõtet enam registreerida?

Kindlasti on mõtet registreerida, sest kunagi ei tea, kes kõik järgmisel aastal kandideerivad või kandideerimata jätavad.

Kas vastab tõele, et vabatahtlikuks THIS-il saab ainult tutvuste kaudu?

Kui tutvuste all mõeldakse siinkohal seda, et mingi teatud inimene omab juba Horseshow kogemust, siis võib seda, nagu ma ennist mainisin, soodustava tegurina arvesse võtta küll, sest meeskonnajuhid kutsuvad ikka tagasi neid, kellega oli hea koos töötada. Samas on igal aastal olnud mitmeid uusi vabatahtlikke.

Foto: Kristina Pahk / http://krissu.smugmug.com/

Kui seekord TIHS vabatahtlikuks ei valitud, siis mida peaks tegema, et järgmisel aastal sinna saada?

Kindlasti soovitan tulla vabatahtliku tööd harjutama teistele väikesematele ratsutamisvõistlustele. See on asi, mis kindlasti aitab eesmärgile kaasa! Tuleb end näidata positiivsest küljest. Tiimijuhid on paljuski samad ka muudel võistlustel.

Foto: Kristina Pahk / http://krissu.smugmug.com/

Kas vabatahtlikele on ette nähtud ka mingeid soodustusi?

Mõistlikkuse piires kompenseerime transpordi raha ning kõik vabatahtlikud saavad omale igal võistlusel selga uued rõivad. Samuti on võistluste ajal vabatahtlikele toitlustamine tasuta ning tavaliselt ka kõiksugu söödavat lisanänni meie heade toetajate poolt. Loomulikult saavad kõik vabatahtlikud ka vaba pääsme Tallinn International Horse Show\’le.

Loodatavasti andis loetud intervjuu vastused tekkinud küsimustele ning motiveerib neid, kes sellel aastal TIHS-i vabatahtlike nimekirjadest välja jäid, töötama selle nimel, et järgmisel aastal TIHS vabatahtlike tiimidesse kvalifitseeruda.

Foto: Külli Tedre

Vesteldes Horseshow eelnevate aastate ja ka selle aastate vabatahtlikega selgus, et selle aasta ja ka varasemate vabatahtlike hulgas on neid, kes järgmistel aastatel kandideerida ei kavatsegi, kuna nende vabatahtliku töö kogemused on juba omandatud, seega jäävad need kohad uutele tulijatele.

Nagu eelloetud intervjuust selgus, siis on sellise suurürituse kordaminek ülioluline ja apksakaid lubada ei saa. Soovitame neil, kes seekord TIHS vabatahtlike nimekirjadest välja jäid, mitte tunda pahameelt ning omandada selle aasta jooksul kõikvõimalikke vabatahtlikutöö kogemusi. Peale seda saata aga kindlasti kandideerimisavaldus ka järgmiste aastate TIHS-il osalemiseks. Nagu iga konkursiga, nii valitakse ka sellel konkursil välja ainult parimad.

Foto: Külli Tedre