Tallinna Spordiliidu traditsiooniline sügiskoolitus andis värskeid mõtteid

Tallinna Spordiliidu (TSL) traditsioonilisel sügiskoolitusel keskenduti valulikele ja võtmetähtsusega teemadele Eesti spordis – millisena näevad meie spordi tulevikku Tallinna linn ning Kultuuriministeerium, kuidas spordiklubi peaks suhtlema meediaga, milline on edukas klubi ning kuidas selleni jõuda, milline on tegelik esmaabi andmise olukord.

Kui Tallinna Spordi- ja Noorsooameti ning Kultuuriministeeriumi esindajad keskendusid vastavalt linna ja riigi nägemustele spordi tulevikust ning rahastamisest, siis eduka klubi mudelist ning klubi arengukava koostamisest oli praktilisi näpunäiteid palju kõrva taha panna. Sageli me lihtsalt ju mattume igapäevatöösse ega tegele niiöelda paberi määrimisega, kuid just kolleegidega hetkeks maha istumine ja pikemaajalisemate eesmärkide seadmine annab tegevusele olulise mõtte ja perspektiivi.

Suhtekorraldusfirma Corpore esindaja Maris Lindmäe kaasas ettekandesse kõikvõimalikud näpunäited sellest, kuidas ise meediani jõuda või mida teha juhul, kui meedia nn. ründab. Aktuaalse näitena võib siinkohal taas tuua kahe võistlushobuse surmad viimase mõne kuu jooksul – juhtumid, mis võivad oskamatu meediaga ümber käimise tõttu kogu alale laiemas perspektiivis laastavat mõju avaldada. Lindmäe rõhutas veel, et oluline on endale selgeks teha, milline on see sõnum, millega tahetakse avalikkuseni jõuda, ning alati seda siis meediaga suhtluses meeles hoida.

TSL’i esmaabikoolitus oli kõike muud kui tavaline, võttes eelduseks selle, et kõik kohalviibijad on spordivaldkonna töötajatena ilmtingimata eelnevalt koolitusi juba läbinud. Tegemist ei olnud klassikalise koolitusega, kus seotakse mõned sidemed, paigaldatakse kaelatugi, keeratakse kannatanut ning pumbatakse kumminukke.

Ilma igasuguste rekviisiitideta (kui välja jätta ekraanil jooksvad slaidid reaalsetest juhtumitest) jõudis Tallinna Ülikooli Terviseteaduste ja Spordi Instituudi õppejõud ning kiirabiarst Andrus Lehtmets kuulajateni, rõhutades, kui tähtsaks võivad ühel suvalisel hetkel kujuneda eelnevalt omandatud teadmised ja oskused lähedase inimese elu päästmisel.

Lehtmets inspireeris, sundis ja kohustas meid, spordiinimesi ning ka lihtsalt ühiskonna liikmeid, pereliikmeid, võtma esmaabi andja roll viivitamatult ja kõhkluseta, seletades sekundilise täpsusega kiirabi teekonda kutsungist kohale jõudmiseni. "Et tänapäeval õpetatakse sageli suhtumist – kui ei oska, ära pigem tee," on Lehtmetsa sõnul absurd. "Mitte tegutsemise korral võib kannatanut kliinilisest surmast lahutada vaid 5 minutit, sealjuures 2-3 minuti möödudes kaotab hapnikuta inimene igaveseks olulise osa oma intelligentsusest, seega siin pole mõtlemise kohtagi – tehke, tehke, tehke midagigi, et kiirabil oleks veel võimalik tulla elusa inimese juurde!"

Ühtlasi jäi seminarist kõlama tõsiasi, et reaalsus on alati teine kui see, mida raamatust loeme või koolitusel õpime. Lehtmets viis jõulisel, ehk isegi heas mõttes šokeerival viisil ettekujutuse esmaabi andmisest uudsesse võtmesse – reaalsusesse.

TSL-i kuulub hetkel 54 Tallinna spordiklubi, millest ratsutamist esindavad Tallinna ja Tondi Ratsaspordiklubi. Aastas kaks korda aset leidvatele kahepäevastele koolitustele tulevad kokku erinevate spordialade esindajad Tallinnas – sportlased, treenerid, spordiklubide juhid. Võib öelda, et ajame kõik ühte asja, sõltumata sellest, millise spordialaga oleme seotud. Kokkusaamistel keskendutakse aktuaalsetele teemadele Eesti spordis – spordi rahastamisele, spordi saatust määravate institutsioonide tööde, tegemiste ja arenguvisioonide tutvustamisele, praktilistele nõuannetele spordiklubide juhtimisel. Vahetatakse muljeid ja kogemusi, jagatakse kompetentsi. Kolleegidega mõnusas töises ja hiljem ka vabamas õhkkonnas kohtumine korrastab mõtteid, inspireerib, annab kasulikke uusi teadmisi ning suurendab kontaktide hulka.

Tallinna Spordiliidu kodulehekülg: http://www.tallinnasl.ee/