Täna toimub seitsmes Eesti spordi kongress

Täna leiab Nokia Kontserdimajas aset järjekorra numbrilt seitsmes tervet Eestit hõlmav spordikongress, kus on esindatud ka Eesti Ratsaspordi Liit.

Eesti Spordi Kongressil – suurkoosolekul, millel ei ole oma kindlat statuuti ega põhikirja, on olnud oluline roll Eesti spordiliikumise arengus. Kongress on kutsutud kokku siis, kui tõesti on vaja midagi tähtsat ühiselt otsustada, võtta koos vastu edasise arengu põhisuunad või hinnata kriitiliselt saavutatut.

Kongressi tööks on moodustatud üheksa töögruppi, kes esitavad kongressile aruteluks töödokumendid põhiteemade osas:

Eesti spordipoliitika alused.

Treener. Sportlane.

Spordi rahastamine. Investeeringud sporti.

Võistkondlikud spordialad.

Kohalikud omavalitsused ja sport. Laste ja –noortesport.

Spordiharidus, -teadus ja –koolitus.

Sport ja tervis. Tervisekontroll.

Liikumisharrastus ja harrastussport.

Uus meedia ja IT-lahendused spordis.

Peale moodustatud töögruppide võtavad sõna ka kultuuriminister, haridus- ja teadusminister, Eesti Olümpiakomitee president, Tallinna ja Tartu linnapead ning tervitussõnad annab ka Eesti Vabariigi President.