Tänavusel ERL-i üldkogul räägiti põhjalikumalt ka Spordiregistrist

25. veebruaril toimus Tallinnas järjekordne ERL-i üldkogu, kus lisaks tavapärastele aruannete kinnitamisele anti ülevaade ka Veskimetsa ratsakeskuse projektist, Eesti Hobumajanduse Liidu tegevusest ja tehti põhjalikum ettekanne Eesti Spordiregisteri nõuetest.

Veskimetsa ratsakeskuse arendustegevusega otsustati tänavu ikkagi jätkata, kuigi bürokraatia tõttu pole projekti elluviimiseks saadud Tallinna linnalt veel vastavaid lube.

Eesti Hobumajanduse Liidu 2015. a tegevusi ja 2016. a plaane tutvustas Marti Hääl, kelle sõnul on liidu peamised eesmärgid tänavu kaasaaitamine Tori Hobusekasvatuse uue visiooni ellu rakendamiseks, erinevate IT rakenduste ja andmebaaside (PRIA/Jõudluskontrolli keskus/Ratsanet/Traaviliit jne) integratsiooni ja arenduste koordineerimine, noorhobuste erijõudluskontrolli (nn 100 päeva test) programmi väljatöötamine ja ERL-i kehtiva hobusepidamise hea tava ja atesteerimisprogrammi edasiarendamine sektori üleseks kvaliteedimõõdikuks.

ERL-i juhatuse liige Toomas Tõnise tegi pikema ettekande Eesti Spordiregistri nõuetest. Ta rõhutas, et on väga oluline, et klubid esitaksid Spordiregistrile korrektsed andmed etteantud tähtaegadel, sest riigi ja omavalitsuste tasandil kasutatakse Spordiregistri andmeid erinevate toetuste jagamiseks.

Toome siinkohal infoks välja olulisemad punktid tema ettekandest.

Olulisemad tärminid Spordiregistris:

Spordiregistrisse kandmine on kohustuslik tegutsevale ja uuele spordiorganisatsioonile ning spordi katusorganisatsiooni kuuluvale org-le;

pordiorganisatsioonile 6 kuu jooksul alates registreerimisest äriregistris või uuesti tegutsema hakkamisest, mis tahes organisatsioonile 30 päeva jooksul alates spordi katusorganisatsiooni ( nt. spordialaliit) liikmeskonda vastu võtmisest.

Tegevusandmete uuendamise tähtaeg 1.märts

1. Üldandmed (registrikood, nimi, jms)

2. Tegevusalad

3. Kontaktandmed

4. Tegutsemine

5. Liikmeskond (nt. spordialaliit, maakonna spordiliit)

6. Sport spordiklubis (harrastatavad alad; harrastajate arvud vanuselise (2 vanusegruppi) ja soolise koosseisu järgi; treenerid ja juhendajad, sportimispaigad)

7. Treenerid/Juhendajad

8. Tegevpersonal

9. Andmehaldur

Tulude kulude esitamine: tähtaeg 30. juuni

Ametlik tähtaeg – 30. juuni 2016 (andmed, mis on esitatud 16. juulil 2016 ja hiljem, loetakse esitatuks hilinemisega). Andmed esitatakse eelmise majandusaasta kohta: 1) spordiregistrile ja 2) äriregistrile.

Spordiregistrile esitatakse 4 arvu:

1) üksikisikutelt saadud tulud;

2) kuludest stipendiumid;

3) treenerite ja juhendajate tööjõukulud;

4) sportlaste tööjõukulud.

Andmete muutumine

30 päeva jooksul esitada kui muutub:

Andmehaldur

Andmehalduri kontaktandmed

Spordiorganisatsiooni kontaktaadress

Tegutsemise staatus

Liikmeskond

Spordiklubis või spordialaliidus tegutsevad treenerid või juhendajad või nende töösuhte või tegutsemise vormid

Vaata ka: http://www.spordiregister.ee/?ac=esitamine

Pane tähele: Kui andmeid pole korrektselt ja tähtpäevadeks esitatud, pole õigust saada/eraldada riigieelarvelist toetust!

Eesti Ratsaspordi Liit