Toeta Tallinna Hipodroomi

Tallinna hipodroom on 85aastane. Ta rajati grupi entusiastide eestvedamisel ning elas üle nii maailmasõja kui ka kolm erinevat riigivõimu. Kuid alles praegu kehtiva nn II Vabariigi ajal on hipodroom ja tema lähiümbrus tõsises ohus.

19. augustil ka aastal algatas Tallinna linnavalitsus praegusele hipodroomi maa-alale detailplaneeringu. Detailplaneeringu hooneteks ja rajatisteks saamisel kaotab Tallinn ühe ainulaadsema hipodroomi kogu Euroopas, samas kaob ligi 14 hektarit rohe-ja puhkeala ning põhjatallinlased jäävad ilma jalutuspaigast, mida armastasid juba meie vanavanemad.

Meie allakirjutanud oleme veendunud, et Tallinna Hipodroomi likvideerimine praegusel asukohal kui ka selle asemele ligi veerand miljoni ruutmeetri äri-ja elamupindade rajamine ei ole avalikkuse huvides ja riivab avalikku huvi. Seetõttu nõuame hipodroomi alale 19.08.2009 algatatud detailplaneeringu tühistamist. Anna ka sina oma allkiri Tallinna Hipodroomi kaitseks!

Allkirja andmiseks mine aadressile http://www.rada.ee/incoming/toetus_e.php