Tori Hobuse Selts korraldas hobuse rakendamise õppepäeva

15ndal novembril toimus Urmas Saksa ratsakompleksis hobuse rakendamise õppepäev, mille korraldajateks ja läbiviijateks olid Tori Hobuse Seltsi liikmed. Kohale oli tulnud 44 õpihimulist hobusekasvatajat ja huvilist, kes said teadmisi hobuse etterakendamisest nii sori- kui ka loogarakendiga.

Oma avakõnes viitas Urmas Saks sellele, kui oluline on hobusega tööd alustades tema kuulekus, käitumine ja tähelepanu inimese suhtes. Õppetöö paremaks korraldamiseks jaguneti gruppidesse vastavalt inimeste huvidele konkreetse rakendamisviisi suhtes.

Urmas Saks õpetas, kuidas hobust rakendada sorirakmetega, kasutades selleks erinevaid variante nii inglise ja prantsuse rangidega kui ka lihtsalt rinnarihmaga. Urmast abistasid sealjuures tublid Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli õpilased. Loogarakendit õpetasid Kaja Väärsi, Helina Amur ja Eve Haggi, seda ajaloolist ja vana rakendit proovisid huvilised suure õhinaga.

Õppepäevast kokkuvõtteid tehes otsustati, et sarnast õpet tuleb jätkata veel edaspidigi, kuna huvi ja vajadus rakendi õppeks on olemas.

Tori Hobuse Selts arutles tori hobuse tuleviku üle

Peale praktilist osa koguneti ühiselt arutlema tori hobuse teemadel. Tori Hobuse Seltsi üheks eesmärgiks on puhtatõulise tori hobuse populariseerimine ning tõsiseltvõetavaks tegemine.

Tori hobuse olukord tänases Eestis on vägagi keeruline ning kõige suuremaks ja poleemikat tekitavamaks teemaks sel alal ongi saanud küsimus – kes on puhtatõuline tori hobune? Kuna sigimisvõimelisi 100% puhtatõulisi tori hobuseid (hobused, kelle põlvnemises esineb nelja põlvkonna vältel ainult tori tõugu hobused) on täna tõuraamatus kirjas vaid paarikümne ligi, saigi algatatud kohvilauas teema, kuidas oleks võimalik nende loomade arvukuse tõstmine ning kuidas neid väärtustada.

Tori Hobuse Selts jätkab just sellise tori hobuse propageerimist ja aitab igati kaasa, tehes reklaami ja üritusi just tori hobusele. Jõudu edaspidiseks kõikidele tori hobuse kasvatajatele ja ootame kõiki hobusekasvatajaid kaasa lööma ja ühinema Tori Hobuse Seltsi tegemistega!

Eve Haggi