Tori Hobuse Selts sai loa tegutseda aretusühinguna

Tori hobused hiilgavad rakendispordis. Pildil tori mära Vairi Eve Haggi juhtimisel. Foto: Külli Tedre-Gavrilov

12. septembril otsustas Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA) anda MTÜ-le Tori Hobuse Selts (THS) tegevusluba aretusühinguna tegutsemiseks ja ühtlasi kiideti heaks THS-i tori universaalse suuna hobuste aretus- ja säilitusprogramm.

Eve Haggi ja Terje Villems asutasid THSi juba 2007. aastal eesmärgiga säilitada ja propageerida tori hobust. Eve Haggi sõnul on THS soovinud aretusühingu staatust juba 2015. aastast, kuid seni pole see õnnestunud.

“Siis jäi tegevusluba aretusühinguna tegutsemiseks saamata, kuna efektiivse populatsiooni valemisse arvestati vaid Eesti Hobusekasvatajate Seltsi poolt tunnustatud sugutäkud ja seetõttu jäime ukse taha, sest vajalik populatsiooni efektiivsus oli alla nõutud suuruse,” kommenteerib Eve.

“Universaalse suuna tori hobuse aretajad ja huvilised on tööd jätkanud ja hoidnud kindlat suunda, et haruldasi geene säilitada.”

Uurides, kuidas sündis THS-il idee tori universaalse suuna hobuste aretus- ja säilitusprogrammi kokkupanemiseks, vastab Eve, et ideed polnudki vaja, sest olukord sundis selleks. “Eesti Hobusekasvatajate Seltsi (EHS) koostatud aretusprogrammi tulemusena kaob ära tori universaalsuuna hobuse ohustatud tõu staatus.”

Mäletatavasti kiitis PTA heaks EHS-i esitatud tori tõugu hobuste säilitus- ja aretusprogrammi, mida amet pidas sisuliselt ristamisprogrammiks (loe pikemalt “PTA: tori hobuse aretusprogramm on sisuliselt ristamisprogramm nagu Eesti sporthobusel“). Kuna uue programmiga kaotati ära universaal- ja aretussuunad, liites nad üheks, siis leidis amet, et enam ei saa tori tõust rääkida kui ohustatud tõust.

Eve kinnitab, et tori hobuseid, kes jäävad EHS-i tõuraamatusse, ei peeta enam ohustatud tõugu tori hobusteks, kuid ta ei pea seda õigeks. “See ei ole tõu säilitamise koha pealt õige. Kõik hobuse omanikud peaks siin mõtlema tõu säilimise keskselt mitte inimeste ja inimsuhete põhjal.”

Universaalsuuna tori hobuse saatus ripub juuksekarva otsas

Haggi selgitab, et tori hobused, kes enne uue EHS-i aretusprogrammi kehtima hakkamist kuulusid EHS-i peetava tõuraamatu TA-ossa, saavad omaniku soovil liituda THS-i tõuraamatuga ja jätkata ohustatud tõugu tori hobuse aretamist ja säilitamist.

“Kui pikk aeg selleks antakse, ma täna kahjuks vastata ei oska. Meie prioriteet on, et tori universaalsuuna hobune säiliks,” lausub Eve.

Tori Hobuse Seltsi juhatuse liige Lars Uus tori täkk Linusega kesvusratsutamise võistlusel. Foto: Brenda Prants

“Oluline on, et vaatamata keerulisele olukorrale, liiguksid võimalikult paljud tõuraamatu TA- osa hobused THS-i tõuraamatusse, mis aitaks tagada omanäoliste tori geenide säilimise ja ühtlasi ka omanikele ohustatud tõugu hobuse toetuse.”

Evet teeb kurvaks teadmine, et vajaliku tõumaterjali hoidmine on hetkel seotud hobuse omaniku valikuga – millise seltsi tõuraamatusse hobune kuulub. See jätab tema sõnul kõrvale kõige tähtsama kriteeriumi, milleks on hobuse põlvnemine. Viimane on oluline mõõde ka THS-is.

Milline on tori universaalsuuna hobuse tulevik?

Eve sõnul on ajad keerulised täna kõigile, ka tori hobusele. “Tori universaalsuuna hobused jagunevad hetkel kolme erineva seltsi vahel- EHS, Vana- Tori Hobuse Ühing (VTHÜ) ja THS. Kõikidesse tõuraamatutesse kuulub täna tori hobuseid kes kannavad vanade liinide häid geene,” on Eve veendunud.

“Ent killustatus ei tee tõule kindlasti head, seega on THS-il ees suur töö, et koondada kokku võimalikult palju hobuseid ja teha sihipärast aretustööd, et säiliks igas mõttes see hea tori hobune, kes on meie enda esiisade loodud, siin väikesel Eestimaal.”

“Oleme optimistid ja vaatamata raskustele loodame tori hobusele head tulevikku meie Tori Hobuse Seltsis!” on Eve lootusrikas.

Tori Hobuse Seltsi tegemistega saab kursis olla nende kodulehel- Tori Hobuse Selts.