Treener kui eeskuju

Foto: Johanna Milse

Treener mõjutab väga olulisel määral sportlase karjääri ja edasist elu. Lapsena on sportlase „mina“ veel kujunemisel ning seetõttu näeb ta treenerit kui eeskuju, kellele alt üles vaadata ning kelle mõtteid ja tõekspidamisi võtta aluseks oluliste otsuste ja valikute tegemisel. Treener võib anda oma oskuste ja teadmistega kõik vajaliku sportlase igakülgseks arenguks, samas võib vastupidiselt kujuneda sportlase arengut pärssivaks teguriks.

Treener, olles meile eeskujuks, seab enda saavutustega meile ambitsioonid, mille suunas tahame pürgida. Treeneri kui eeskuju puhul on oluline, et see, millest ta räägib, oleks ka tema enda poolt läbi kogetud. See tähendab, et eeskujuna näeme inimest, kellel on saavutused, mille poole me ka ise pürgida tahame. See tekitab meis usalduse, et inimene on kogenud neid kõrguseid ja teab, millest ta räägib. On vähetõenäoline, et treeneril, kes pole kunagi ise teatud tasemel võistelnud, on vajalikud teadmised, oskused ja tunnetus sportlase treenimiseks sellisel tasemel. Lisaks tahame ju saada sama heaks, nagu meie eeskuju. Kui aga treeneril puuduvad ambitsioonid ning ta ei soovi ennast arendada, seiskub ka sportlase areng. 

On oluline, et ratsanik saaks õige algväljaõppe, mille põhjal edasi areneda – kutse ja suurte kogemustega treener loob eelduse nii ratsaniku kui hobuse õigeks treeninguks. Minevikus õpitud tehnika salvestub meie lihasmällu ning ümberõppimine on aeganõudev. Ümberõppimine on isegi keerulisem kui otsast peale alustamine. Seetõttu on oluline, et treener omaks vastavat kvalifikatsiooni. Väheste teadmistega treeneril puudub kogemus probleemide lahendamiseks ning see võib viia ratsaniku ja hobuse arengu seiskumiseni, halvemal juhul vigastuste tekkeni.

Inimene, kelle valime endale treeneriks, mõjutab oluliselt ka meie hobuste tervist, heaolu ning sidet hobusega. Oma suhtumisega hobustesse on ta noortele eeskujuks. Kui ta tahab, et õpilased suhtuksid hobustesse austuse ja armastusega, peab ta seda läbi oma tegude väljendama – seda eelkõige läbi hobusõbraliku käsitluse. 

Treenerid kui eeskujud mängivad olulist rolli suhtumises inimestesse – eelkõige selles, kuidas me suhtume teistesse sportlastesse ning treeneritesse. Laps või noorsportlane kuuldes alatasa, kuidas tema treener räägib inetult teiste treenerite treeningmotiividest või ratsanike sõidustiilist, hakkab samamoodi mõtlema. Treener on ju tema mentor, kuidas ta saakski temas kahelda. Selline suhtumine tundub normaalne ning õpilane võtab omaks sama käitumismalli. On väga oluline meeles pidada, et õpetatakse läbi tegude ning seepärast peaks eeskujulik treener suhtuma teistesse hobuinimestesse austusega. Kui treener suhtub konkurentidesse ja treeneritesse lugupidamisega, teevad seda ka tema õpilased.Olgem eeskujud, keda ratsasport vajab.