Üleskutse hobusesõpradele, klubidele, ratsasportlastele..!

Järjest tihedam koostöö Postimehe gruppi kuuluvate väljaannete, (kaasa arvatud kohalikud lehed), ja portaali hobumaailm.ee vahel pakub edaspidiseks paremaid võimalusi ratsaspordi, hobuste ja kõige sellega seonduva tutvustamisel ning propageerimisel.

Parimaks näiteks on siinjuures hobumaailm.ee koostöö „Pärnu Postimehega” – lehe online väljaanne on kirjutanud ratsaspordist viimase poole aasta jooksul rohkem kui tosin korda. Monitooringu tegemisel ei ole arvestatud teisi lehes ilmunud artikleid hobustest, seega on Pärnu maakonnas hobused pildis.

Pärnu Postimehe veebitoimetaja Raido Keskküla sõnade järgi on Postimehe gruppi kuuluvad väljaanded väga huvitatud igasugusest teabest, mis puudutavad ratsasporti, meie sportlaste säravaimaid saavutusi, samas ei tohi unustada ka võimalikke kitsaskohti. Kitsaskohtade kirjeldamisega tegid algust „Tartu Postimees” ja „Postimees” 1. oktoobril, rääkides Kullo Kenderi võistlushobuse San Antonio kadumisest ja sellele järgnevast.

Siinkohal peame oluliseks lisada, lehtede töö omapära ei võimalda kajastada iga sündmust, iga võistlust, alati tuleb jälgida, kas sündmus on tähtis klubi, linna, maakonna või terve Eesti tasandil, samuti tuleb silmas pidada, et lehereporter ei pruugi leida aega ja ressurssi tulemaks isiklikult kohale. Seega tehakse ka valikuid lähtuvalt uudisekünnise tasemest.

ERL ja hobumaailm.ee kutsuvad seega klubisid ning nende liikmeid teavitama meid kiirelt kõigist ratsutajate ja hobustega seotud sündmustest meie portaali hobumaailm.ee. See annaks meile võimaluse edaspidi paremini kajastada ratsasporti nii kohalikus, kui ka vabariiklikus meedias. Võib ju juhtuda, et kellegi mure leiab meedia vahendusel abi, samas tõstetakse esile märkimisväärseid saavutusi.

Siinkohal esitamegi üleskutse teavitada kõigist sündmustest, nii positiivsetest kui ka negatiivstest, mis Teie arvates võivad ületada nii kohaliku kui ka vabariikliku meedia uudiskünnist.

Lisame siinkohal, et uudiseid kajastatakse koostöö raames lähtudes valikust, kindlasti leiab enamik teateid kajastamist Teie tarbeks loodud hobumaailm.ee-s.

raavo.raadik72@hotmail.com

info@hobumaailm.ee