Uudiseid Prantsusmaalt

Foto: Pixabay.

1.detsembril jõustus Prantsusmaal kolm seadusemuudatust, mis mõjutavad oluliselt sealsete hobuseomanike elu. Tegu on seadusemuudatustega, mida kohalik hobusektor on pikisilmi oodanud, sest need aitavad asjaosaliste hinnangul senisest paremini hobuste heaolu tagada

Prantsusmaa Ratsaspordi Liit (Fédération Française d’Equitation, FFE) kehtestas juba 2019. aastal liikmetele kohustuse teha sertifikaat, mis kinnitaks, et inimesel on piisavalt teadmisi hobuse pidamiseks või omamiseks. Sertifikaadi saamiseks tuleb inimesel läbida teooriaeksam FFE kodulehel ning praktiline eksam mõnes FFE liikmeks olevas ratsaspordiklubis. 

Alates sertifikaadi tutvustamisest oma liikmetele on FFE teinud aktiivset lobitööd, et see nõue jõuaks ka seadusesse. Äsja jõustunud seaduse kohaselt peab muuhulgas hobuse müüja edaspidi veenduma, kas ostjal ehk uuel hobuseomanikul on vastav sertifikaat olemas. Prantsusmaa hobuseomanikele on nüüd antud üks aasta, et sertifikaat saada. Hobuseomanikud, kellel FFE sertifikaat juba on, ei pea uut sertifikaati tegema, sest see on võrdsustatud seaduses nõutava sertifikaadiga. 

Teine oluline seadusemuudatus puudutab neurektoomia protseduuri registreerimist hobuse passis. Neurektoomia on protseduur, mille käigus närv kas lõigatakse läbi või muudetakse tundetuks. Tegu on protseduuriga, mida kasutatakse vajadusel hobuse ravimisel. Võistlushobuste puhul peetakse seda dopinguks, sest protseduuri järgselt ei tunne hobune enam valu ning see võib kahjustada tema tervist ja heaolu. Kui hobusele on neurektoomia tehtud, tuleb veterinaaril vastav info kanda ka passi. Loodetakse, et see meede aitab kaasa läbipaistvusele ning hõlbustab kontrolli võistlustel. 

Prantsusmaal on talliomanikele suureks probleemiks ka hobuseomanikud, kes ei maksa boksiüüri. Nii leiavad mitmed talliomanikud end olukorrast, kus peavad ülal hobust, kes neile ei kuulu. Detsembris jõustunud seadusemuudatusega lihtsustatakse nende talliomanike olukorda. Edaspidi tuleb talliomanikul saata hobuseomanikule ametlik teade võla kohta ning kolme kuu möödudes saab pöörduda kohtusse ning kohus otsustab, kas saata hobune võla katteks enampakkumisele. FFE president, Serge Lecomte, tervitas otsust ning tänas parlamenti tehtud töö eest. 

Prantsuse Ratsaspordi Liidu pressiteade on kättesaadav SIIN.

Jõustunud õigusaktid (hobuseid puudutavad paragrahvid on §-d 1, 21-24) on kättesaadavad SIIN.