Uued dopingureeglid

Meie tegevsportlased ja teised ratsaspordisõbrad peaksid teadma, et järgmisest aastast hakkavad kehtima uued dopingureeglid, mille lühitutvustus järgneb kohe.

Alates 2010. a. jõustuvad kaks erinevat reeglistikku – ühelt poolt „Dopingu reeglistik“ ja teiselt poolt „Ravimite reeglistik“. Kahe reeglistiku mõte on eelkõige toonitada, et reeglitega keelatud aineid ei tohi kasutada ratsaspordis, ning et hobune on jätkuvalt FEI filosoofia keskpunktiks.

Kuna uued reeglid kajastavad uut mõtlemissuunda, tekkis uue terminoloogia väljatöötamise vajadus, mille tulemusena tekkis kaks gruppi ratsaspordis keelatud aineid. Ained, mis on mõlema reeglistiku poolt keelatud, kannavad koondnimetust „prohibited substance“ ehk keelatud ained. Dopingu nimekirjas loetletud ained hakkavad kandma nime „banned substance“ ehk täiesti keelatud ained. Ravimid, mida küll kasutatakse veterinaarias, kuid millised on keelatud võistlustel kasutamiseks, kannavad nime „prohibited medication substance“ ehk keelatud ravimid.

FEI soovitab tungivalt rahvuslikel liitudel järk-järgult ühineda FEI poolt välja töötatud programmiga ning rakendada sama süsteemi ka riikide siseselt. See tähendaks, et kõigi sportlaste jaoks oleks olemas üks ja sama keelatud ainete nimekiri ja karistussüsteem olenemata territooriumist, kus sportlased parasjagu võistlevad.

Samuti on laiendatud isikute ring, keda võidakse vastutusele võtta juhul, kui nad rikuvad dopingureegleid, olgu nad vet.arstid, treenerid, groome\’id jne. See omakorda ei tähenda, et sellega saadakse vähendada ratsaniku kui vastutava isiku vastutust.

Üldine sanktsioon „Dopingu reeglistiku“ rikkumise puhul on 2 aastat võistluskeeldu ja see on mõeldud dopingujuhtumite kasvu peatamiseks. See on oluline karistusmäära suurendamine, kuna vana reeglistiku järgi oli see määr kuni 2 aastat, mis päriselus tähendas karistuse pikkust siiski oluliselt alla selle määra. „Ravimite reeglistiku“ rikkumise eest on ette nähtud kõrvaldamine kuni 1 aastaks, mis jääb samale tasemele FEI tribunali senise praktikaga, ning on kooskõlas uue filosoofilise lähenemisega dopingule ja ravimitele.

Arstlike erandite puhul (eriloaga võidakse võistelda kasutades mõnigaid ravimeid) jäävad jõusse keelatud ravimite reeglid.

allikas FEI