Uuest aastast on koolisõidus kannused vabatahtlikud

Uuest aastast on kannused vabatahtlikud

FEI uuendas järgmise aasta koolisõidu reegleid ja muutis kannused vabatahtlikuks. Muudatus hakkab kehtima 1. jaanuarist 2024.

Eestis on järgitud FEI määrustikku ja antud muudatus jõustub uuest aastast meilgi. Täna Eestis kehtiva koolisõidumäärustiku kohaselt on kannused koolisõidus kohustuslikud. Erandiks on laste, poniratsanike, harrastajate ja 4-5 aastaste hobuste arvestuses ning ABC ja ST skeemid. Kõikides klassides on praegu ja ka edaspidi lubatud on kasutada imitatsioonkannuseid.

FEI üldkogu otsus

Selleks, et muudatused FEI määrustikus jõustuksid, on vaja nad esmalt kiita heaks FEI üldkogul. Tänavu sügisel toimunud FEI üldkogul pakkuski palju kõneainet kannuste vabatahtlikuks muutmine.

FEI-le laekunud arvamustest nähtub, et selles küsimuses ei olnud suurt üksmeelt ja ettepanekul oli nii tulihingelisi pooldajaid kui vastaseid. Sellest hoolimata kiideti muudatus heaks.

Kannuste vabatahtlikuks muutmise vastu olid eeskätt Rahvusvaheline Koolisõitjate ühing (International Dressage Riders Club, IDRC) ja Rahvusvaheline Koolisõidutreenerite ühing (International Dressage Trainers Club, IDTC). Kui esimene leidis, et kehtiv sõnastus on piisav, siis koolisõidutreenerite hinnangul on kannused oluliseks rõivastuse osaks nagu kindad ja frakk.

Tehniliselt võttes olid kannused juba praegugi vabatahtlikud, sest ratsutajal oli alati võimalik eelistada tavalistele kannustele imitatsioonikannuseid. Kuid paljude meelest on oluline mitte leppida formaalse vabatahtlikkusega, vaid see selgelt nii ka sõnastada. Mõtteviisi muutust peab kõige olulisemaks ka hobuste heaolu ekspert ja treener Marlen Vassil.

“Minu jaoks on küsimus selles, kas kannuste kasutamist peab normaliseerima ja äkki võiks enda jaoks läbi mõelda, miks me neid asju teeme. Vahest leidub muid ja paremaid lahendusi?” Marleni sõnul on ka arusaadav, et muutuste omaksvõtmine võtab aega ja esialgu võib see tekitada vastureaktsiooni.

Väga oluliseks peab Marlen eeskuju näitamist. Kui lapsed näevad alatasa, kuidas (täiskasvanud) ratsutajad sõidavad ainult kannustega, siis nad ei mõtle, miks või milleks on see abivahend mõeldud, vaid võtavad omaks mõtteviisi, et hobustega lihtsalt nii ratsutataksegi.

Marlen ei nõustu ka nendega, kes leiavad, et kannused ja kangvaljastus kannavad endas koolisõidu traditsiooni. “Ega kannused ja kangsuulised ei puutu otseselt hobuse koolitamisesse. Spordis lepiti lihtsalt mingil hetkel kokku, millised on mängureeglid ja mille alusel otsustatakse võitja. Näiteks stekk ei ole võistlustel lubatud, aga valdav osa koolisõitjad ju koolitavad hobuseid steki abil,” toob Marlen näite. “Reeglid ei anna meile juhiseid ja suuniseid, kuhu suunas elu liigub, vaid nad loovad korda. Ehk reeglid reageerivad sündmustele ja suundumustele tagantjärgi.”

Millal muutub vabatahtlikuks kangvaljastus?

Kui kannused muutuvad järgmisest aastast vabatahtlikuks, siis kangvaljastus jääb kohustuslikuks ja seda FEI üldkogul hääletusele ei pandud. FEI juurde kuuluva koolisõidu komitee hinnangul puuduvad teaduslikud ja vaieldamatud andmed selle kohta, et tegu on hobuste heaolu küsimusega. Komitee sõnul on tegu spordispetsiifilise küsimusega.

FEI tasandil puudub üksmeel, kas kangsuulised peaksid samuti vabatahtlikud olema

Eriarvamusel oli Madalmaade ratsaspordi liit, kelle sõnul on kangvaljastuse küsimus hobuste heaolu puudutav ja tõstatas küsimuse, et samavõrd puuduvad teaduslikud ja vaieldamatud tõendid selle kohta, miks hoida kangvaljastus kohustuslikuna. Kangvaljastuse vabatahtlikuks muutmist toetasid FEI-le saadetud arvamustes veel Rootsi ja Norra.

Eesti on võtnud eesmärgiks viia rahvuslik koolisõidumäärustik kooskõlla FEI omaga ja järgida FEI määrustikku. Koolisõidukohtuniku ja Eesti koolisõidu mänedžeri Eva-Maria Vint-Warmingtoni sõnul on seda tehtud selleks, et võistlejatel ei tekiks segadust kui FEI võistlustele minnakse. “Et kõik oleksid valmis ja harjunud FEI reeglite järgi võistlema,” selgitab ta.

Küsimusele, kas Eestigi võiks muuta kangvaljastuse rahvuslikel võistlustel vabatahtlikuks, leiab Eva-Maria, et selle järgi vajadus puudub. Tema hinnangul võib eeldada, et nagunii teeb FEI varsti kangvaljastuse valikuliseks ja siis jõuab see ka meieni.

Marlen leiab, et Eestis võiks kangvaljastus olla juba praegu vabatahtlik. Tema hinnangul tuleks lähtuda sellest, mis oleks hobusele parem. FEI-l on oma vastutusala ja iga riik reguleerib ise oma rahvuslikke klasse. Marlen näeks hea meelega, et sellised muutused saavad alguse just rahvuslikel tasanditel.

Kehtiv määrustik annab ratsutajatele valikuvõimaluse CDI1* ja 2*, CDIJ ja CDIY ja FEI juunioride ja noorte tiitlivõistlustel, CDIU25 (Inter II skeemis) ning 7-aastaste noorhobuste klassides. Nimetatud skeemides on lubatud nii trensel- kui kangvaljastus.