Vabahüppevõistlus Niitväljal

1. märtsil toimub Niitvälja tallides esmakordselt ESHKS poolt korraldatud vabahüpete võistlus.
Kavas on 3 klassi, mis on avatud kõikide tõuraamatute hobustele – kaheaastaste, kolmeaastaste ning vanemate kuni 7 aastaste hobuste klass. Hindekomisjon on koosseisus: Raigo Kollom (komisjoni esimees), Andres Treve, Ivo Ots, Mihkel Kangur, Peeter Viiard
Hüppe hindamisel jälgitakse järgmisi tunnuseid (need on KWPN tõuraamatu hüppe lineaarse kirjeldamise tunnused)
1. ÄRATÕUKE SUUND (üles – edasi), vaadatakse, kuivõrd suudab hobune panna oma raskuskeskme ja turja liikuma üles
2. ÄRATÕUKE KIIRUS (kiire – aeglane), loeb aeg jalgade maandumisest enne hüpet kuni lahkumiseni maast.
3. ESIJALGADE TEHNIKA (kõverdatud – sirutatud), kuivõrd on kõverdatud kõik esijalgade liigesed
4. SELJA TEHNIKA (kumer – nõgus), kuidas kael ja selg järgivad hüppe trajektoori samas kaares
5. TAGAOTSA TEHNIKA (avatud – kinnine), avamisliigutuse võime hüppe teises faasis
6. VÕIMSUS (suur – väike), hobuse võime jõuliselt tõusta ja samas teha küllalt pikk hüpe, s.t. loeb hüppe suurus
7. ELASTSUS (nõtke – jäik), kogu keha elastsus hüppe ajal, kaasa arvatud maandumine
8. ETTEVAATLIKKUS (ettevaatlik – hooletu), loomulik võime ja tahe mitte teha vigu
9. HÜPPETAHE JA JULGUS
Komisjon kommenteerib iga hobuse sooritust, seega loodame, et sündmusest kujuneb ka omamoodi õppepäev neile, kes hobuse vabahüpetest rohkem teada soovivad.
Täpsema juhendi ning sündmuse lähenedes ka osalejate nimekirja leiab siit:

https://estsporthorse.ee/uudised/vabahupete-voistlus-01-03-niitvaljal/

Ootame nii osalejaid kui pealtvaatajaid! Kohtumiseni 1. märtsil!