Vabariigi esimese rakendi sisevõistluse parimad olid Ülar Raudsepp ja Eve Haggi

Möödunud laupäeval peeti esmakordselt Eestis ametlik rakendispordi sisevõistlus, mis sai teoks Tartumaal Sirgu külas perekond Saksa ratsakeskuses. Tartu linna sisemeistrivõistlused lõpetas parima tulemusega Ülar Raudsepp, kahevõistluse parim oli Eve Haggi.

Tartumaa sisevõistlus viidi läbi eriformaadis, mis erines FEI poolt tunnustatud siseformaadist, kus kavas n.ö. kombineeritud maraton. Tartu linna sisemeistrivõistluste raames läbisid kutsarid oma hobustega 20*43m suuruse maneeži jaoks kohaldatud skeemi 2012B, seejärel oli kavas täpsussõit (+30) ning kolmanda alana kombineeritud maraton. Kahevõistluses läbiti skeem 2012A ning täpsussõit (+40).

Ülar Raudsepp (Liivimaa) lõpetas Tartu linna sisemeistriõistlused hobusega Friidom tulemusega 67.40, kusjuures ei teinud vigu ei täpsussõidus ega kombineeritud maratonis. Teisel kohal lõpetanud Riina Rõa (Vändra) poniga Grelli suutis samuti kahel viimasel alal vigu vältida, tema tulemus koolisõidust oli 69.60. Kolmas koht kuulus selles arvstuses Evelyn Piirtalule (Liivimaa) hobusega Olli. Nende tulemuseks fikseeriti 76.80.

Kahevõistluse parima tulemuse tegi Eve Haggi (Märjamaa) hobusega Albrina. Teise ja kolmanda koha võttis sama klubi esindaja Pille-Riin reinaus vastavalt ponidega Aramis ja Radar.

Eestri Ratsaspordi Liidu rakendispordi manager ja võistluse peakohtunik Marko Villemson luges ürituse kordaläinuks. Villemsoni sõnul tõestas läbi viidud üritus seda, et ka meie riigi väikestes maneežides on võimalik kõigele vaatamata rakendispordivõistluseid läbi viia ning järgneval hooajal soovitakse traditsiooni kindlasti jätkata.

Sirgu küla võistlue tulemused leiate aadressilt https://ratsanet.ee/events/481?locale=et&year=2015