Vabas õhus toimuvate spordivõistluste korraldamise juhend alates 18. maist COVID-19 perioodil (täiendatud 03.06)

Alates 1. juulist on vabas õhus lubatud pealtvaatajatega spordivõistlused kui võistluse korraldaja tagab:

 • 2+2 reegli täitmise pealtvaatajatele;
 • desinfitseerimisvahendid;
 • maksimaalse osalejate arvu 1000 inimest (osalejad ja pealtvaatajad kokku).Sellest tulenevalt Eesti Ratsaspordi Liit alates 1. juulist omapoolselt täiendavaid tingimusi võistluste korraldamisele ei sea, kui EV valitsuse poolt ei tule muid korraldusi. Muus osas peavad korraldajad jätkuvalt lähtuma Eesti Vabariigi ja Kultuuriministeeriumi kehtivatest juhistest.

 

Vabariigi Valitsuse 14. mai otsusega lubatakse alates 18. maist 2020 vabas õhus spordivõistluste korraldamine pealtvaatajateta, kui tegevustes osalejaid on maksimaalselt 100.

Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on hädaolukorra seaduse § 47 kohaselt 2000 eurot. Sunniraha, mille eesmärk on kohustada liikumisvabaduse piirangut järgima ning ära hoida viiruse levikut, võib määrata korduvalt.

Võistluse korraldamisel tuleb eelkõige lähtuda Kultuuriministeeriumi poolt ette antud juhistest. (vaata siit juhend_spordivoistlused_oues).

Allpool olev juhend käsitleb ratsaspordivõistluse korraldamise erisusi ja see on koostatud Eesti Ratsaspordi Liidu poolt. Juhend kehtib kõikidele rahvuslikele ratsaspordivõistlustele (nii ERL-i kalenderplaani kui ka kalenderplaani välistele). Võistluse korraldamise ja eriolukorra meetmete nõuete täitmise eest vastutab võistluse korraldaja.

EESTI RATSASPORDI LIIDU AJUTINE JUHEND RAHVUSLIKE RATSASPORDIVÕISTLUSTE KORRALDAMISEKS AL 18. MAIST 2020

 1. Alates 18. maist toimuvatel vabaõhu võistlustel pole pealtvaatajad lubatud (võimalusel võib korraldada veebiülekandeid).
 2. Võistlustel ja võistlusalal võib olla kaasatud kuni 100 inimest ja selle numbri sisse peavad mahtuma nii sportlased, kohtunikud kui ka muu abipersonal. Piirang kehtib kogu võistlusala kohta (sh soojendusväljak, talliala jne).
 3. Korraldada võib ainult ühepäevaseid võistluseid.
 4. Võistlustel tuleb piirata startide arvu (soovitavalt määrata lubatud hobuste arv võistlusklassis, samas klassis startide arv sportlase kohta, klassid avatud vaid vanuseklasside põhjal jne).
 5. Hobuste majutust/ööbimist pakkuda pole lubatud. Päevabokse võib lubada juhul, kui suudetakse tagada, et tallis on piisavalt ruumi ja võimalik inimeste kontsentratsioon ei ole suur.
 6. Hobuautode parkimiskorraldusel tuleb arvestada, et inimestel oleks piisavalt ruumi hobustega toimetamiseks, liikumiseks ja üksteisega distantsi hoidmiseks.
 7. Soojendusväljakutel ja muudel kogunemisaladel (nt. veterinaarala kestvusratsutamises, stardi ooteala jne) tuleb jälgida 2+2 reeglit. Sportlaste arvu võiks piirata vastavalt väljaku/ala suurusele, et sportlastel oleks võimalik seda reeglit jälgida.
 8. Stardimaksud ja auhinnarahad soovitame tasuda ülekandega. Auhinnatseremooniad pole lubatud. Esemeliste auhindade üleandmine tuleb korraldada kontaktivabalt.
 9. Ametnikud ja abipersonal peavad kinni pidama 2+2 reeglist ja tungivalt soovituslik on kasutada isikukaitsevahendeid (maskid, kindad).
 10. Toitlustuse korraldamisel soovitame pakkuda kaasa ostmise võimalust, vältimaks inimeste kogunemist toitlustuskohas.
 11. Korraldaja peab tagama osalejatele täpse ajagraafiku ja sellest võistluse ajal kinni pidama. Võistluse paremaks ajaliseks planeerimiseks soovitame kasutada Equipe’i.
 12. Võistlusklassid peavad olema planeeritud nii, et sportlased viibiksid võistluspaigas võimalikult vähe aega.
 13. Korraldaja peab ratsaliidule esitatud juhendisse lisama lühikirjelduse ratsaliidu nõuete täitmise kohta. Eesti Ratsaspordi Liidul on õigus üle vaadata ka ERL-i liikmesklubide korraldatud kalenderplaani väliste võistluste juhendid ja paluda korraldajal teha juhendisse vastavad muudatused.

Juhend kehtib uute korraldusteni.