Vajame rohkem regionaalset koostööd

Hobumaailm intervjueeris Leipzigis FEI takistussõidukomitee liiget, rahvusvahelise kategooria takistussõidu rajameistrit ning kohtunikku Vladimir Platovit, kes MK finaalis töötas rajameister Frank Rothenbergeri assistendina. Kuna küsitlejal on olnud au lugupeetud ametnikuga koos töötada erinevatel võistlustel Lätis, Leedus ja Valgevenes, suhtlesime Sina vormis.

Kuulud ligi aasta FEI takistussõidukomiteesse. Millised on hetke põletavamad küsimused, millega komitee tegeleb?

Viimaste koosolekute olulisemaks teemaks on olnud muudatused takistussõidumäärustikus. Põhimõttelisi muudatusi kavas ei ole, kuid soovime muuta määrustiku kompaktsemaks, et poleks vaja juhendites viidata paljudele alapunktidele, vaid oluline oleks öeldud ühes ja samas kohas. Mitmed artiklid ühendatakse.

Muudatusi plaanime sisse viia rajameistrite töömaal. Näiteks on ettepanek, et tulevast aastast võib muuta ümberhüpetel okseri suunda, samuti võiks hüpata vastassuunas süsteemi. Lisaks saab plaani kohaselt kohustuslikuks vastutava rajameistri viibimine võistlusväljakul

(selle lause ajal läheb Platov endalegi üllatuseks vene keelelt üle inglise keelele ja vabandab, et paljud tööülesandeid puudutavad terminid tulevad justkui iseenesest esmalt FEI ametlikus töökeeles). Paljudel võistlustel on tekkinud olukordi, kus väljakul on vaid vabatahtlikest platsimeeskond, kes ei tea takistuste täpseid mõõte ning ei suuda vajadusel korrektselt takistust taastada. Tõsistel võistlustel, nagu siingi (toim. Leipzigis MK finaalis), on see muidugi tänaselgi päeval nii. Juhtub aga igal pool. Siingi tekkisid eile kvalifikatsioonisõidu ajal situatasioonid, kus üks takistus jäi taastamata, kogenud platsimees jooksis ratsanikule ette jne.

Milline on takistussõidukomitee saatus? Kuulu järgi soovitakse plaanitavas FEI uues struktuuris alakomiteed kaotada.

Täna on sellele raske vastata. Viimase informatsiooni põhjal tänavu põhimõttelisi muutusi sisse ei viida, nii Büroo kui alakomiteed jätkavad tõenäoliselt samas koosseisus. Muudatused jõustuvad plaanikohaselt uuest aastast, kuid millised need täpselt olema saavad, on hetkel diskussiooni objektiks. Printsess Haya soovis struktuuri ja Büroo koosseisu muuta juba tunamullusel Kopenhaageni Peaassambleem, mis tookord ei õnnestunud. Täna on tunda, et ta liigub endiselt oma eesmärgi suunas.

Olles ise n.n. idablokist ja töötades FEI tasandi ametnikuna, näed tõenäoliselt meie piirkonna probleeme teisiti, kui kohtadel. Millest meil põhiliselt puudu jääb, saavutamaks Lääne-Euroopaga sarnast taset?

Ega siin muud tarkust ei ole, kui tuleb tasa ja targu edasi astuda. Linnugi ei ehitatud aastaga. Samm sammult tuleb tõsta kodumaiste radade raskust. Rohkem tuleb osaleda Euroopa tiheda konkurentsiga võistlusel. Nagu siin Leipzigiski näeme, on meie regiooni sportlaste arv järjest kasvamas. Kaks eestlast, kolm venelast, kaks valgevenelast, poolakas ja Kõrgõstani ratsanik. Ukrainlased on küll vaid kasakatega esindatud. Hüpatakse nii põhiprogrammis kui paralleelsel CSI3* turniiril. Tähtsad on kindlasti koostööprogrammid võistluste korraldamsel nagu teie piirkonna Baltic Riders Tour.

Igal riigil on muidugi oma lähenemine arengule. Olin hiljuti ametis Bakuus (toim. Aserbaidžaani pealinn). Nemad korraldavad tänavu mitmeid kõrgetasemelisi turniire, püüavad koguda kodumaal võimalikult palju olümpia kvalifikatsioonipunkte ning seejärel esitada valitsusele programmi olümpiahobuste ostmiseks. Kas see on parim ja õigem tee, sõltub ilmselt kultuurilistest eripäradest. Ukrainlased seevastu soovivad lähiaastatel viia ratsaspordi jalgpalli ja poksi järel populaarsuselt kolmandaks spordialaks riigis, kaasates hulgaliselt vahendeid nii massikommunikatsiooniks kui võistluste korraldamiseks. Juba mitmeid aastaid korraldavad nad Donetskis ridamisi kõrgetasemelisi turniire.

Järelkasv. See tundub olema põhiteemaks kogu Ida-Euroopas?

Nii see on. Just täna (toim. 29. aprillil, 2011.a.) rääkisin FEI takistussõidukomitee juhi John Maddeniga pü

ramiidi vajalikkusest. Ala populariseerimisel on oluline roll tippudel. See on tihti nende jaoks tüütu, kuid suure eesmärgi nimel peavad nad figureerima reklaamides, meedias jne. Nende järgi orienteeruvad kõik järgnevad püramiidi tasandid.

Populariseerimise eesmärgil vajame kõikides Ida-Euroopa riikides silmatorkavaid võistluseid, mille ühe lahendusena näen Rahvuste Karika kandepinna suurendamist. Selleks tuleks muuta Rahvuste Karika formaati, muutes see kõikide riikide koondistele huvitavaks. Täna korraldatakse Rahvuste Karika etappe endisel Nõukogude Liidu territooriumil vaid Kesk-Aasias ning tänavu Eestis ja Valgevenes. Samas on võistkonnavõistluse kaudu võimalik tõmmata spordialale nii avalikkuse kui ka valitsuse tähelepanu.

Vähem tähtis ei ole püramiidi alama taseme ehk ratsakoolide ja -klubide temaatika. Haritud treenerid.