Valmimas on hobumajandustöötaja kutsestandard

30. novembril 2010 andis Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu rohelise tule hobumajandustöötaja ja hobumajandusspetsialisti kutsestandardite väljatöötamiseks.

Kutsenõukogu otsusega on loodud eeldused, et lähiajal valmib kõikidele talliomanikele ja hobumajanduse tööandjatele vajalik dokument, mis määrab ära hobumajandustöötaja ja –spetsialisti kutsekirjelduse, kompetentsi- ja teadmiste nõuded, hindamismeetodid jpm.

Valmiv kutsestandard annab võimaluse paremini hinnata kõiki nõudeid, mis puudutavad hobumajanduses töötavaid inimesi, määrata nende oskusi ja teadmisi. Samuti on Järvamaa Kutsehariduskeskusel edaspidi võimalik paremini kohandada hobumajanduse õpetust tööandjate nõudmistega.

Eesti Ratsaspordi Liitu esindavad Kutsekoja hobumajanduse kutsestandardi väljatöötamise töögrupis Merle Männik ja Siim Nõmmoja.

Eesti Ratsaspordi Liit