Valmis noorsportlaste terviseuuringuid käsitlev kodulehekülg www.noorsportlane.ee

Alates 1. aprillist 2009 on koostöös Eesti Spordimeditsiini Föderatsiooni ja Eesti Haigekassaga noorsportlaste spordimeditsiinilisi tasuta terviseuuringuid teostatud ennetusprojekti „Noorsportlaste tervisekontroll spordiga seotud terviseriskide ennetamiseks“ raames. Sihtgruppidele (noorsportlased, treenerid, lapsevanemad) suunatud info kättesaadavuse parandamiseks on nüüd valminud noorsportlaste terviseuuringuid käsitlev kodulehekülg www.noorsportlane.ee , kus on võimalik leida vastused järgmiste küsimustele:

  • Mis on spordimeditsiiniline terviseuuring?
  • Kus on võimalik noorsportlase tervist tasuta kontrollida?
  • Millised on lapsevanema ja treeneri ülesanded ohutu sportimise tagamisel?
Rein Kuik, Eesti Spordimeditsiini Föderatsioon