Venemaa Ratsaspordi liit kaotas FEI tribunalis

Foto: FEI

FEI tribunal tegi 23. mail otsuse, milles jättis rahuldamata Venemaa Ratsaspordi liidu apellatsiooni FEI otsuse vastu. Pärast Venemaa sõjaliste jõudude sissetungi Ukrainasse otsustas FEI eemaldada võistluskalendrist Venemaal ja Valgevenes toimuva pidanud võistlused ning keelati Venemaa ja Valgevene sportlaste ja ametnike võistlustel osalemine. FEI järgis selle sammuga Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) soovitusi. 

Venemaa Ratsaspordi liit esitas selle peale apellatsiooni, leides, et piirang on diskrimineeriv ning rikub ametnike ja sportlaste õiguseid ning FEI on läinud liiga kaugele. FEI selgitas tribunalile antud vastuses, et Venemaa sõjaline rünnak Ukraina vastu on hästi dokumenteeritud ja igakülgselt tõendatud. FEI viitas oma vastuses ka asjaolule, et mitmed Venemaa sportlased on Ukraina vastu peetavat sõda avalikult toetanud. Venemaa sportlastele ja ametnikele kehtestatud keeld aitab vältida olukordi, kus FEI võistlustel avaldataks Venemaa agressioonile toetust. 

FEI kolmeliikmeline tribunal märkis esmaspäeval avaldatud otsuses, et Venemaa sõjaline sissetung Ukrainasse on erinevatel meediaplatvormidel laialdaselt kajastatud. Keeruline on ignoreerida seda, mis toimub reaalajas nagu näiteks kobarpommid Mariupoli kortermajale või koolile Luganski oblastis. Ukrainast edastavad pildid on tribunalile tõesed ja piisavad tõendid asumaks seisukohale, et iga mõistlik inimene peab aru saama, et Venemaa sõjavägi on tunginud  Ukrainasse ning sõjategevus on aktiivne.

Lisaks leidis tribunal, et lubades Venemaa sportlastel võistlustel osalemist rikuks FEI reegleid, sest sportlastele ei ole tagatud võrdseid võimalusi, kuna Ukraina sportlased võitlevad praegu oma elu eest. Tribunal möönab, et ehkki sportlased ja ametnikud ei ole süüdi Venemaa valitsuse otsustes, ei lasu süü ka FEI-l. Tribunali hinnangul aitab FEI otsus ära hoida olukordi, kus sporti kasutataks ära poliitilise platvormina. Taas on näideteks mitmed Venemaa sportlased, kes on esinenud võistlustel sõda pooldavate sümbolite või sõnavõttudega. 

Mis puutub väidetavasse Venemaa sportlaste diskrimineerimisse, leidis tribunal, et siin tuleb kaaluda, kas üksikisiku huvid kaaluvad üles laiema üldsuse, ühiskonna, huvid. FEI põhineb võrdsuse ja vastastikuse lugupidamise põhimõttel, sõltumata rassist, religioonist või sisepoliitikast. Venemaa sõjaline sissetung Ukrainasse rikub jämedalt seda põhimõtet. Arvestades eeltoodut ei saa piirangut pidada diskrimineerivaks. 

FEI tribunali otsus on loetav SIIN. 

Kui soovid toetada Ukraina hobuseid, saad seda teha SIIN.

Ukrainat saab toetada ka läbi MTÜ Pagulasabi, MTÜ Mondo ja Ukraina Kultuurikeskuse algatuse “Ukraina Heaks!” (https://www.ukrainaheaks.ee/) või läbi “Slava Ukraini!” (https://slava.ee/ ) algatuse.