Veskimetsa Ratsaspordibaasi arhitektuurikonkursi võitis arhitektuuribüroo Pluss

Eesti Ratsaspordi Liit selgitas Veskimetsa Ratsaspordibaasi planeerimiseks korraldatud arhitektuurikonkursi võitja, milleks sai Indrek Allmanni arhitektuuribüroo Pluss esitatud võistlustöö. Konkursi eesmärgiks oli kujundada alale kaasaegne ja rahvusvahelistele nõuetele vastav ratsaspordikeskus koos vajalike hoonete ning taristuga.

Eesti Ratsaspordi Liidu peasekretäri Siim Nõmmoja sõnul saab arhitektuurivõistluse lugeda õnnestunuks, sest kõik võistlustööd vastasid enamjaolt esitatud tingimustele ja kõikidel töödel oli sisu, millega saab edasi liikuda, leidmaks parimat lahendust nii visuaalselt kui ka tehnoloogiliselt. “ Arhitektuuribüroo Pluss võistlustöö kandvaks ideeks on ratsaspordibaasi territooriumi sidumine ümbritseva linnakoega, kavandades avalikult kasutatava kergliiklustee, mis ühendab loomaaia esise bussipeatuse Tuuleveski tänavaga. Tugev visuaalne telg poolitab maa-ala, jagades selle funktsionaalselt vahetult ratsaspordi ja hobustega seotud alaks. Tagades piirkonna elanikele täiendava loogilise liikumissuuna, võimaldab valitud asendiplaaniline lahendus ühtlasi vahetut visuaalset kontakti hobustega ka neile, kes muidu ratsaspordiga igapäevaselt kokku ei puutu. Need olid ka peamised põhjused, miks antud töö teiste seast esiletõstmist vääris ning mistõttu sellega edasi minna soovime,“ ütles Nõmmoja.

Tema teatel soovitakse Veskimetsa Ratsaspordibaasi esimese etapi ehitustöödega, mille käigus loodetakse valmis saada maneežid, veterinaarkeskus, tallid, kontori-, koolitus- ja müügipinnad, välisväljakud ning kõik sinna juurde kuuluv, alustada juba 2013. aastal.

Arhitektuurikonkursile žüriisse kuulusid Tallinna abilinnapea Eha Võrk, Eesti Ratsaspordi Liidu juhatuse liikmed Heiti Hääl ja Peeter Tohver ning arhitektid Endrik Mänd, Ike Volkov, Meelis Press ja Andres Siim. Tööde konkursile esitamise tähtajaks oli 1. aprill 2012.

Eesti Ratsaspordi Liit