Veterinaarametis arutati kolmapäeval herpesviirusega seotud küsimusi

Kolmapäeval, 8. mail kohtusid Harjumaa Veterinaarkeskuses veterinaarid, ratsaliidu ning Veterinaar- ja Toiduameti esindajad arutamaks herpesviirusega seotud küsimusi.

Veterinaaride ja ratsaliidu eesmärk on muhulgas arutada teemat, kuidas tulevikus sarnaste puhangute puhul käituda ehk kuidas peaks levima info. Samuti loodetakse koostada soovituslikud juhendid talliomanikele, kuidas puhangu ajal käituda, ja ka herpese vaktsiini osas.

Koosolekust võtsid osa suurem osa meie hobusearstidest, Veterinaar- ja Toiduameti Harjumaa osakonna esindajad ja Eesti Ratsaspordi Liit. Koosolekult tehiti ülevaade hiljuti põhiliselt Harjumaad tabanud viiruspuhangust. Haigestunud hobuseid avastati kolmes tallis, millistele seati kitsendused hobuste liikumiseks. Möödunud kolmapäeval olid kehtivad kitsendused veel Tondi tallis.

Koosoleku leiti, et edasiste viiruspuhangute ära hoidmiseks, peaksid hobustega seotud isikud pidama silmas eelkõige järgnevat:

 1. Võimalusel vältida kontakte teiste tallide hobustega, kui see on paratamatu, tuleks vahetada enne teise talli minekut riided ja jalanõud.
 2. Talli tuleb regulaarselt puhastada ja desinfitseerida k.a. hobuste varustus ja muu vajaminev.
 3. Hobuseveo auto ja – treiler tuleb pärast iga vedu puhastada ja desinfitseerida – eriti oluline, kui veate erinevate tallide hobuseid.
 4. Võistlustel või näitusel olles ärge võimalusel paigutage hobust võõrasse talli, kasutage ainult oma hobusele mõeldud puhastusvahendeid, ämbreid ja muud varustust, ärge laenake neid ka teistele. Vältida kontakte võõraste hobustega.
 5. Kui kasutate välibokse, jälgida, et need oleks enne pestud ja desinfitseeritud.
 6. Võistlustel või näitustel võtke vajaminev vesi alati kraanist. Mingil juhul ei tohi kasutada avatud nõudes olevat vett.
 7. Ärge kasutage abilisi, kes tegelevad mitmete erinevatest tallidest pärinevate hobustega.
 8. Võistlushobuseid pidada võimaluse korral eraldi tallis.
 9. Võistluselt või näituselt saabudes peske või puhastage hobune enne talli paigutamist.
 10. Kui võistlusel või näitusel olles selgub, et seal on mõni hobune haige, paigutage hobune tagasi jõudes teistest hobustest eraldi.
 11. Ärge minge võistlusele või näitusele sellisesse kohta, kus teile teadaolevalt on hobused haiged.
 12. Kui hobune on haige või haiguskahtlane, siis on hobuse viimine teise talli keelatud.
 13. Ärge lubage talli hobuseid, kes tulevad tallist, kus on mõni hobune haige.
 14. Talli on keelatud võtta hobuseid, kes on haiged või haiguskahtlased.
 15. Vaktsineerige hobused kindlasti gripi ja herpesviiruse vastu, sest neid haigusi varjatult põdevad hobused haigestuvad väga kergesti ka teisesse nakkushaigustesse.
 16. Teostage regulaarselt siseparasiitide tõrjet, sest ka parasiidid nõrgestavad organismi ja hobune haigestub kergemini.
 17. Kui tekib kahtlus, et hobune on haige, informeerige sellest kohe oma loomaarsti.