Toetuse maksmisest tori hobuse pidajatele uuel aastal

Regionaal- ja Põllumajandusministeerium saatis 4. detsembril kooskõlastusele ministri määruste muutmise eelnõu (eelnõuga saab tutvuda eelnõude infosüsteemis). Määruse muudatused jõustuvad 2024. aasta 1. jaanuarist ja puudutavad tori hobuse kasvatajaid.

Uuest aastast makstakse ohustatud tõugu looma pidamise toetust üksnes nende tori hobuste eest, kes on kantud tori hobuse universaalsuuna või vana-tori suuna tõuraamatusse. Mainitud tõuraamatuid peavad vastavalt Tori Hobuse Selts ja Vana-Tori Hobuse Ühing.

Määruse muutmine

Eestis loetakse ohustatud hobusetõugudeks eesti hobune, eesti raskeveohobune, tori hobuse universaalsuuna hobuste alampopulatsioon ja tori hobuse vana-tori suuna hobuste alampopulatsioon. Nimetatud tõugude pidamise eest makstakse igal aastal ohustatud tõugu looma pidamise toetust.

Määruste muutmise tingis asjaolu, et tänavu suvel muutus Eesti Hobusekasvatajate Seltsi tori hobuste säilitus- ja aretusprogramm. Uue programmi kohaselt ei eristata enam tori tõu siseselt universaal- ja aretussuunda. Ehk teisisõnu liideti ohustatud alampopulatsiooni hobused ristamisprogrammiga. Seetõttu ei saa universaal- ja aretussuuna hobused enam moodustada põllumajandusloomade aretuse seaduse mõistes eraldi alampopulatsioone. Seaduse kohaselt tohib aga ohustatud tõugu looma aretuses kasutada üksnes sama tõugu või samasse tõu alampopulatsiooni kuuluvat looma.

Sestap esitas Tori Hobuse Selts Põllumajandus- ja Toiduametile taotluse tegutseda aretusühinguna. 12. septembril andiski Põllumajandus- ja Toiduamet Tori Hobuse Seltsile tegevusloa aretusühinguna tegutsemiseks ning kiitis heaks nende aretusprogrammi.

Mida teha, et toetuse maksmine ei katkeks?

Selleks et tori hobuse universaalsuuna hobuste alampopulatsiooni hobust saaks lugeda jätkuvalt toetusõiguslikuks tuleb hobune registreerida või kanda tõuraamatusse, mida on hakatud tori hobuse ohustatud alampopulatsiooni kohta pidama. Näiteks Tori Hobuse Seltsi tori hobuse universaalsuuna või vana-tori suuna tõuraamatusse. Seda tuleb teha hiljemalt 2024. aasta 15. jaanuariks.

Nimetatud tõuraamatutesse registreerimata jätmise korral kohustus lõpeb ehk selle hobuse eest uuel aastal enam toetust ei maksta.

Loe lisaks: